Katılım

Sağlık Bankası

Sağlık Bankasının yararları elimizdedir:

 

Objektif ve sübjektif hasta bilgileri merkezi olarak dijital sistem ile arşivlenir (Artık masa rafları ve kağıt dosyalar tabu olmuştur).

 

Merkezi olarak arşivlenen bilgiler, bilgisayar teknolojisi sayesinde saniyeler içerisinde karşılaştırılabilir. Nelerin uygulanması gerektiği ise fantazi ve temel bir konudur. Şunu bilmek istiyoruz: Bizim tarafımızdan geliştirilen terapi metodu ile kaç kişi sağlığına kavuşmaktadır?

 

Objektif ve sübjektif bilgiler arasındaki yeterli benzerlik sayısı uygulanır uygulanmaz değerlerin yaratılması bölümü başlar.

 

Sağlık bankasının her katılımcısı bireysel ve etkin bir terapi önerebilir. Bu katılımcı aynı zamanda kolektif bir kişi ile mukayese edebilir (pratik uygulama prensibi).

Iron Code

Home

TM

Contact

Impressum

Infothek

Yararlan

 Tibbi Demir Merkezi

Demir eksikliği

®

Tibbi Demir Merkezi

Join us now

Iron-

book